Punjabi Trucking

Category : Carrier

Business Carrier English Hot Topic Owner Opp Technology

ਈ ਐਲ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਚ’ ਵਾਧਾ

admin
ਈ ਐਲ ਡੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 13, 2017 ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਟੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ,