Punjabi Trucking

Category : Safety

Government News Punjabi Safety

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਸੀ ਡੀ ਐਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

admin
ਕਲਾਸ ਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਬੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਘੰਟੇ (ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ੍ਹਲ) ਦੀ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 10 ਘੰਟੇ