Home Business ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ?

ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ?

by Punjabi Trucking

Pash Brar

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੈਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਚਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ $1000 ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $100,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ $100,000 ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ”?


ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ 10% ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੌਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ $5,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।


ਘੱਟ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ $50,000 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $100,000+ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।


ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਫਰਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਤੇ ਫਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਫਰਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।


ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲਗਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰੋਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”

You may also like