Home Punjabi ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

by Punjabi Trucking

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ 11 ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਸੋਡੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ, ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ, ਕਲੱਬ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਈਡ ਆਈਸਡ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

2. ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ

ਬਣਾਵਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ unsaturated  ਚਰਬੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਜਸ਼, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਚਰਬੀ margarines, peanut butter, spreads, creamers ਅਤੇ frozen dinners ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੋਜਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਰ, ਮਫਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

3. White bread, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ

White bread, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਹਨ। White bread, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਜ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ, ਪੂਰੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. Fruit-flavored yogurt

ਸਾਦਾ ਦਹੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Fruit-flavored ਵਾਲੇ ਦਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਬੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਾ whole milk ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ।

5. Sweetened breakfast cereals

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਰੀਅਲ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਘੱਟ ਕਾਰਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੁਣੋ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਾਰਬਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘੱਟ ਕਾਰਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

6. Flavored coffee drinks

ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੌਫੀ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਾਰਬਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਚਮਚ ਭਾਰੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

7. Honey, agave nectar, and maple syrup

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ white table sugar ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀ, ਕੂਕੀਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।   

8. Dried fruit

Dried fruit ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਖੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ Dried fruit ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 9. Packaged snack foods

ਪ੍ਰੀਟਜੈਲ, ਕਰੈਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੀਦਾਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

10. ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਫਰੁਕਟੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

11. ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼

ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਆਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਛਿੱਲਕੇ ਅਤੇ ਤਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The bottom line

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਤਰਲ ਸ਼ੱਕਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Harjit Kaur

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights