Home Business ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

by Punjabi Trucking

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਨਾਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਕਾਨਾਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਗੱਤੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ।

ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਪਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਰਿਪੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸੀ । ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਲਾਊਂਸ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇੱਕ ਪਆਇੰਟ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿ ਬੈਕਅਪ ਅਤੇ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ । ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਆਰਡਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਫੱਲ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ । ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ । ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ (ਮੋਟੋ) ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੋ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ । ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਰੈਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲਭਣਗੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ । ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ । ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲਉ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ।

You may also like