Home Punjabi ਨਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

by Punjabi Trucking

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇਅ ਐਂਡ ਆਟੋ ਸੇਫਟੀ (ਐਡਵੋਕੇਟਸ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1999 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਊ ਐਂਟਰੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ (ANPRM) ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2009 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘੀ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਹੁਣ, ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ।

ਅਸਲ 2009 ANPRM, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ:

 • ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
 • ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
 • ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
 • ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।
 • ਇਹ ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦ ਅਸਲ ANPRM ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਮਾਲਕ-ਆਪਰੇਟਰ ਅਜ਼ਾਦ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ “ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।”

ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

You may also like