Home Punjabi 2022 ਲਈ ਫਲੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

2022 ਲਈ ਫਲੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

by Punjabi Trucking

ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2022 ਸਾਲ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਂਵਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਆਫ ਸਾਈਟ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਂਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ –

 1. ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ :
  ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਿਆਈ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਅੱਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ –
 2. ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਕੇਵਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ।
 3. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਨਸ ਰੱਖੋ।
 4. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 5. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ।
 6. ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਗੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ।
 7. ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
 8. ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ।
 9. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ

ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਫ਼.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਫ ਸਾਈਟ ਆਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ-

 1. ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
 2. ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
 3. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ।
 4. ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ।
 5. ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।
 6. ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜਾਤ ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਦੇ ਆਫ ਸਾਈਟ ਆਡਿਟ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ।
 7. ਆਪਣੇ ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਵੋ।

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਫਰਵਰੀ 7, 2022 ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਉਪਰੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਜ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਫ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.ਏ.- ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 2. ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
 3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫ਼.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਭਟਕਣਾ

ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣਾ ਅਜਕਲ ਬੁਹਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 1. ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਟੀਰਿੰਗ ਵੀਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
 2. ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕ਼ਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
 3. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਹੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸੁਨਣਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
 4. ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਵਾਉ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਢੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 1. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਲੌਗ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ।
 2. ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਣ-ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ।
 3. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 4. ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਈ.ਐਲ.ਡੀ.ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

You may also like