Home Business ਜਦੋਂ ਕਿ PPP ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿ PPP ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

by Punjabi Trucking

ਜਦੋਂ ਕਿ PPP ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਫਲੀਟਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕ-ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਟ ਡਾਉਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਫਲੀਟਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਲਕ-ਚਾਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 11% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰਾਂ $100,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਫਫਫ) ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਫਫਫ ਦੁਆਰਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਮਰਚੰਟ ਕੈਸ਼ ਅਡਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਡਵਾਂਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੀਟ ਜਾਂ ਮਾਲਕ-ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਡਵਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰਚੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ , ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਡਵਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਬੇਅੰਤ ਲੜੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾਨ ਰੀਕਾਰਸ ਫੈਕਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਰੀਕਾਰਸ ਫੈਕਟ੍ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵੋਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਾਟੇ ਫੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਬਸੋਰਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਪਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਫੈਕਟ੍ਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੋਇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫੈਕਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 4-6% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਕ੍ਟਰਜ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਛੋਟੇ ਫਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ-ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਫਫ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰ, ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਟਾਰਨੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 20% ਵਸੂਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ $100,000 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, $60,000 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 401 (ਕ) ਤੋਂ ਰਿਣ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਮਰ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਰ, ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬੈਂਕਰੂਪਟਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਰੂਪਟਸੀ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ 7 ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 11 ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਬੈਂਕਰੂਪਟਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਅਧਿਆਇ 11 ਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 7 ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕਰੂਪਟਸੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਘਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

You may also like