Home Equipment ਦੇਖਭਾਲ (Maintenance) ਦੀ ਦੁਵਿੱਧਾ

ਦੇਖਭਾਲ (Maintenance) ਦੀ ਦੁਵਿੱਧਾ

by Punjabi Trucking

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮੇਂਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਟ ਐਂਗੇਜ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਲੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 55% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 13% ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ (32%) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਲੀਟ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 60% ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 40% ਹਾਇਰ ਫਲੀਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ “ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਹੁੰਚ” ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਲੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ (48%) ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 28% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 13% ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਲੀਟਾਂ (16% ਬਨਾਮ 12%) ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ (95%) ਬਿਲਕੁਲ “ਸੰਤੁਸ਼ਟ” ਸਨ, ਪਰ 59% ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ “ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ” ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ (5%) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ “ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ” ਸਨ।ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ” ਹਨ, ਫਲੀਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ (36% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31%) ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਖੇਤਰੀ ਸਪਲਾਇਰ, ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ / ਡੀਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28%, 28% ਅਤੇ 25%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 19% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੇ ਫਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਥਰੂਪੁੱਟ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਲੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਭ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ, ਫਲੀਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

You may also like